โอเมโทเอต 50

Description

ชื่อการค้า : โอเมโทเอต

ชื่อสามัญ : โอเมโทเอต 50 % SL

ดูดซึม  สูตรเย็น

ประโยชน์ : กำจัด แมลงปากดูด เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยจักจั่นฝอย เพลี้ยแป้ง ไร แมลงหวี่ขาว ชีปะขาว เพลี้ยกระโดด หนอนม้วนใบ ฯลฯ

อัตราการใช้ : 30-50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี.