ไกลโฟเซต 48%

Description

ชื่อการค้า : ไกลโฟเซต 48%

ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% SL

ประโยชน์ : ยาหญ้าคันนา

อัตราการใช้ 200-300 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 6*4 ลิตร / 1*200 ลิตร