ไซเพอร์เมทริน 35 % อีซี

Description

ชื่อการค้า : ไซเพอร์เมทริน 35 % อีซี

ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน 35 % EC

ประโยชน์ : ป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟ หนอนใยผัก หนอนกระทู้ เพลี้ยอ่อน ฯลฯ

วิธีใช้ : สามารถใช้ร่วมกับยาคุม-ฆ่าหญ้าได้

อัตราการใช้ : 10-20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 42*100 ซีซี. / 12*1000 ซีซี.