ไดยูรอน

Description

ชื่อการค้า : ไดยูรอน

ชื่อสามัญ :ไดยูรอน 80% WP

ออกฤทธิ์ทางรากสู่ใบ

ประโยชน์ :

  • วัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา หญ้าข้าวนกชมพู หญ้าดอกขาว ฯลฯ
  • วัชพืชใบกว้าง เช่น หญ้ายาง ผักเบี้ยหิน ผักโขมหิน สาบแร้งสาบกา

พืชที่ใช้ : อ้อย สับปะรด มันสำปะหลัง

อัตราการใช้ : 100-150 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 1000 กรัม

ควรฉีดพ่นขณะดินมีความชื้นจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด