ไตรอะโซฟอส

Description

ชื่อการค้า : ไตรอะโซฟอส

ชื่อสามัญ : ไตรอะโซฟอส + เดลต้าเมทริน

สูตรพิเศษ สูตรเย็น น้ำสีฟ้า

ออกฤทธิ์ 3 ทาง + เบิ้ลน็อค

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัด ได้ทั้งหนอนกอ หนอนม้วนใบ แมลงบินต่าง ๆ

สูตรยาเย็น สามารถฉีดพ่นระยะข้าวออกได้

อัตราการใช้ : 20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 1,000 ซีซี.