ไทอะมีทอกแซม 25 ดับบลิวจี

Description

ชื่อการค้า : ไทอะมีทอกแซม 25 ดับบลิวจี

ชื่อสามัญ : ไทอะมีทอกแซม 25% WG

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน หหนอนชอนใบ ฯลฯ

วิธีใช้ : ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาด

อัตราการใช้ : 2-5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 35* 100 g / 100 *100 g