ไพมีโทรซีน

Description

ชื่อการค้า : ไพมีโทซีน

ชื่อสามัญ : ไพมีโทซีน 20% WG

หยุดการวางไข่ ฆ่าตัวแก่

ประโยชน์ : หยุดการวางไข่ ในตัวเพลี้ย กำจัดตัวแก่แมลงปากดูดทุกชนิด เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ ฯลฯ

พืชที่ใช้ : ข้าว , ทุเรียน , พริก ,ส้ม , มะม่วง , มันสำปะหลัง , กล้วยไม้ ฯลฯ

อัตราการใช้ : 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 35*100 g / 100*100 g / 50*200 g