ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล 10 ดับเบิลยูพี

Description

ชื่อการค้า : ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล 10 ดับเบิลยูพี

ชื่อสามัญ : ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล 10 WP

ประโยชน์ : ป้องกันกำจัดแห้วหมู หนวดปลาดุก ผักปอด กกทราย ผักพริก โสน ขาเขียด เทียนนา ฯลฯ

วิธีใช้ : ฉีดพ่นผสมยาคุม-ฆ่าหญ้า หรือ ฉีดเก็บก่อนระยะหญ้าออกดอก

อัตราการใช้ :

  • ระยะยาคุม-ฆ่าหญ้า ใช้อัตรา 1 ซอง / 20 ลิตร
  • ระยะหลังฉีดยาคุม-ฆ่าหญ้า ใช้อัตรา 2 ซอง / 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 60*50 กรัม / กล่อง (5 g /50 g)