ไอโซโพรไทโอเลน

Description

กลุ่ม 6 สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ชื่อการค้า : ไอโซโพรไทโอเลน

ชื่อสามัญ : ไอโซโพรไทโอเลน 41.76%

ประโยชน์ : โรคใบไหม้ โรคขอบใบแห้ง โรคกาบใบแห้ง โรคเน่าคอรวง ฯลฯ

อัตราการใช้ : 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 1,000 ซีซี.