Showing 1–16 of 104 results

 • 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม

  ชื่อการค้า : 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม ประโยชน์ : ใช้กำจัดวัชพืชประเภท ใบกว้าง และกก วิธีใช้ : ใช้หลังวัชพืชงอก อัตราการใช้ : 20 – 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 1,000 ซีซี.

 • FORMIC ACID

  FORMIC ACID ประโยชน์ : ทำให้น้ำยางแข็งตัว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ยางสีสวย ยางยืดหยุ่นดี ขนาดบรรจุ : 6*5 กก. / 1*25 กก.

 • กรีนพาส

  กรีนพาส (เกล็ดคริสตัล) เขียวทน เขียวทันใจ เขียวฉับไว กล็ดคริสตัล ละลายน้ำง่าย ไม่ชื้น ประโยชน์ : เพิ่มความเขียวให้กับ ต้น , ใบ ลดอาการใบเหลืองระหว่างเส้นใบ วิธีใช้ : ใช้ร่วมกับยาอื่นได้ อัตราการใช้ : 20 – 30 g. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 25*1 กก. / 1*25 กก. พืชที่แนะนำ : ต้นหอม ผักชี ทุเรียน ข้าว ผักกินใบ ฯลฯ ทะเบียนเลขที่ รส. 2113492 / 2565

 • กรีนสตาร์ (น้ำสีเขียว)

  กรีนสตาร์ (น้ำสีเขียว) ประโยชน์ :  ระยะข้าวเล็ก เร่งการเจริญเติบโตทางราก ต้น ใบ ระยะข้าวใหญ่ เร่งการออก สร้างเนื้อ สร้างแป้ง น้ำหนักดี อ้อยใหม่ เร่งราก เร่งการแตกกอ แตกหน่อ ทนแล้งได้ดี อ้อยตอ เร่งราก เร่งการแตกหน่อ แตกกอ มัน แช่ท่อนพันธุ์ เร่งการแตกราก จำนวนหัวเพิ่มขึ้น วิธีใช้ : สามารถใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ ได้ อัตราการใช้ : 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร ทะเบียนเลขที่ รส. 2110762 / 2565

 • กลูโฟซิเนต (สูตรน้ำฟ้า)

  ชื่อการค้า : กลูโฟซิเนต ชื่อสามัญ : กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 15% W/V SL สูตรน้ำฟ้า ประโยชน์ : กำจัดวัชพืชปราบยาก เช่น หญ้าปากควาย หญ้าเขมร ผักปราบ หญ้ากัญชา ฯลฯ อัตราใช้ : 300 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร พืชที่แนะนำ : มะนาว มะละกอ มันสำปะหลัง ปาล์ม ยางพารา ข้าว ฯลฯ ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี. / 6*4 ลิตร / 1*200 ลิตร  

 • กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (สูตรน้ำข้น)

  ชื่อการค้า : กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (สูตรน้ำข้น) ชื่อสามัญ : กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 15%  SL สูตรน้ำข้น เนื้อ Hexta มาเลเซีย กำจัดวัชพืชปราบยาก เช่น หญ้าปากควาย หญ้าเขมร ผักปราบ หญ้ากัญชา ฯลฯ ประโยชน์ : กำจัดวัชพืชหลังงอกแบบไม่เลือกทำลาย (ใบแคบ ใบกว้าง ) กำจัดหญ้าหัวคันนา กำจัดข้าวดีด (ควรระวังไม่ให้สารหยดโดนข้าว) อัตราใช้ :  150 – 200 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร พืชที่แนะนำ : มะนาว มะละกอ มันสำปะหลัง ปาล์ม ยางพารา ข้าว ฯลฯ ขนาดบรรจุ : 6*4 ลิตร / 1*200 ลิตร **…

 • กาวดักแมลงวัน

  กาวดักแมลงวัน ประโยชน์ : ใช้ดักแมลงวัน ขนาดบรรจุ : 100 แผ่น 500 แผ่น 1000 แผ่น 2, 000 แผ่น (1 ลัง)

 • ครอนแซค (น้ำตาลทางด่วน)

  ครอนแซค (น้ำตาลทางด่วน) ประโยชน์ : เพิ่มการออกดอกติดผล และสร้างเนื้อขยายขนาดผล เนื้อแน่น สีสวย วิธีใช้ : ฉีดพ่นเมื่อระยะพืชออกดอกติดผล อัตราการใช้ : 20 – 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร พืชที่แนะนำ : แตงโม ลำไย มะม่วง ข้าวโพด ข้าว ฯลฯ ทะเบียนเลขที่ รส.2113127/2565

 • คลอร์ฟีนาเพอร์ 10 เอสซี

  ชื่อการค้า : คลอร์ฟีนาเพอร์ 10 เอสซี ชื่อสามัญ : คลอร์ฟีนาเพอร์ สูตรยาเย็น ฉีดพ่นได้ทุกช่วง ทุกพืช ออกฤทธิ์ ถูกตัวตาย และกินตาย ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด หนอนใยผัก หนอนม้วนใบ หนอนกระทู้ หนอนหนังเหนียว หนอนเจาะ ไรแดง เพลี้ยไฟ ฯลฯ กลไกการออกฤทธิ์ : หยุดการหายใจและสร้างพลังงานของเซลล์ในแมลง อัตราการใช้ : 20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 12*500 / 12*1000 ซีซี. การฉีดพ่นในข้าวโพด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรฉีดกรอกยอด

 • คลอร์เฟน 40

  ชื่อการค้า : คลอร์เฟน 40 ชื่อสามัญ : คลอร์ฟีนาเพอร์ 40% W/V สูตรเย็น ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัด หนอนม้วนใบ หนอนใยผัก หนอนเจาะ หนอนกระทู้ หนอนกอ อัตราการใช้ : 10-20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี. แรงกว่าเดิม 4 เท่า ปราบหนอนดื้อด้าน ตายราบเรียบ

 • ควินคลอแรก 50 ดับบลิวพี

  ชื่อการค้า : ควินคลอแรก 50 ดับบลิวพี ชื่อสามัญ : ควินคลอแรก 50% WP ประโยชน์ : กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าข้าวนกสีชมพู ฯลฯ ยาเก็บ ใช้หลังวัชพืชงอก 15-30 วัน กำจัดหญ้าข้าวนก สามารถผสมยาคุม-ฆ่า ระยะ 7-15 วัน ได้ อัตราการใช้ : 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 100 กรัม

 • ควินคลอแรก+เบนซัลฟูรอน

  ชื่อการค้า : ควินคลอแรก+เบนซัลฟูรอน ชื่อสามัญ : ควินคลอแรก 34% + เบนซัลฟูรอน 2% WP ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก ป้องกันกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก ป้องกันกำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ป้องกันกำจัดกก เช่น กกขนาก หนวดปลาดุก วิธีใช้ : ฉีดพ่นผสมยาคุม-ฆ่า หรือ ฉีดเก็บก่อนระยะหญ้าออกดอก อัตราการใช้ : ระยะยาคุม-ฆ่า ใช้อัตรา 1 ซอง (50 g) ต่อพื้นที่ 1 ไร่ ระยะหลังฉีดยาคุม-ฆ่า ใช้อัตรา 2 ซอง (100 g) / 1 ไร่ ขนาดบรรจุ : 24*250 กรัม /…

 • คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์

  ชื่อการค้า : คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ ชื่อสามัญ : คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 50% SP ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัด ได้ทั้งหนอนกอ หนอนชอนใบ แมลงวันชอนใบ ฯลฯ อัตราการใช้ : 30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 12*1 กิโลกรัม

 • คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4G 

  ชื่อการค้า : คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4G ชื่อสามัญ : คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4G ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัด ได้ทั้งหนอนกอ หนอนชอนใบ แมลงวันชอนใบ ฯลฯ ยาหว่าน เม็ดสีส้ม เม็ดไม่ชื้น อัตราการใช้ : 1 กระสอบ ต่อ พื้นที่ 3-5 ไร่ ขนาดบรรจุ : 15 กิโลกรัม

 • จิบเบอเรลลิก 10 เอสที

  จิบเบอเรลลิก 10 เอสที ชื่อสามัญ : กรดจิบเบอเรลลิก ประโยชน์ : ยืดช่อดอก ช่อผล เพิ่มความยาว อัตราการใช้ : ใช้ได้กับทุกพืช 1 เม็ด (10 g.) ต่อน้ำ 200-400 ลิตร ขนาดบรรจุ : 100/ 300 /500 /1000 เม็ด ทะเบียนเลขที่ รส. 1874/2561

 • ซิงค์ ทวินอี

  ซิงค์ ทวินอี สังกะสี (Zn) ประโยชน์ : เพิ่มความเขียว ใบหนา ช่วยให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมที่หนาวจัดและร้อนจัด วิธีใช้ : ใช้ได้กับทุกพืช ทุกระยะของการปลูก และผสมได้กับยาทุกชนิด อัตราการใช้ : 20 – 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร ทะเบียนเลขที่ รส. 2110843 / 2564