บริษัท อีวัน อโกรเทค จำกัด

เลขที่ 511 หมู่ที่ 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

โทรศัพท์ 034-900-342 , 098-681-6220