Showing the single result

  • ไซฮาโลฟอบ-บิวทิล 10

    ชื่อการค้า : ไซฮาโลฟอบ-บิวทิล 10 ชื่อสามัญ : ไซฮาโลฟอบ-บิวทิล 10% EC ประโยชน์ : ฆ่าหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว หญ้าแดง (กระดูกไก่) หญ้าข้าวนกชมพู ฯลฯ อัตราการใช้ : 30-50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 20*250 ซีซี. / 12*1000 ซีซี.