ซีลูน่า (ฝาทอง)

Description

ซีลูน่า

สาหร่าย เขียวแฟนต้า

สูตร ไม่เลอะดอก ผล

ประโยชน์ : ฟื้นสภาพต้น เตรียมพร้อมเพื่อการติดผลใหม่

  • ข้าว กระตุ้นการแตกราก ต้นเขียว แตกกอดี
  • ผัก เร่งราก ใบ กิ่ง เร่งการแตกใบอ่อน

วิธีใช้ : สามารถฉีดร่วมกับยาคุม-ฆ่าหญ้าได้ ฉีดร่วมกับยาอื่นได้

อัตราการใช้ : 20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร

ทะเบียนเลขที่ รส. 2110960/2565