มันฟิลด์ (สูตรบำรุงต้น)

Description

มันฟิลด์

เขียวทั้งแปลง

  • ต้นโตไว ใบเขียวเข้ม
  • รากยาว ใหญ่
  • ทนแล้ง

อัตราใช้ : 500-1,000 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร

ทะเบียนเลขที่ รส.2112222/2566