วันพอยท์

Description

ชื่อการค้า : วันพอยท์

ชื่อสามัญ : ไพมีโทรซีน 50% WG

หยุดการวางไข่ ฆ่าตัวแก่

ประโยชน์ : หยุดการวางไข่ ในตัวเพลี้ย กำจัดตัวแก่แมลงปากดูดทุกชนิด เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ ฯลฯ

พืชที่ใช้ : ข้าว , ทุเรียน , พริก ,ส้ม , มะม่วง , มันสำปะหลัง , กล้วยไม้ ฯลฯ

ขนาดบรรจุ : 50*200 g. /40*500 g.