อะซีทามิพริด 20 % SL

Description

ชื่อการค้า : อะซีทามิพริด 20 % SL

สูตรเย็น ฉีดผ่าดอกได้

ออกฤทธิ์ 3 ทาง น็อค ดูดซึม ไอระเหย

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัด หนอนม้วนใบ แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน บั่ว หนอนชอนใบ เพลี้ยหอย ด้วงหมัดผัก ฯลฯ

อัตราการใช้ : 10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12 * 500 ซีซี.