อิมิดาโคลพริด 70

Description

ชื่อการค้า : อิมิดาโคลพริด 70

ชื่อสามัญ : อิมิดาโคลพริด 70 % WG

เกล็ด 70% ละลายง่าย

ประโยชน์ : ออกฤทธิ์ ดูดซึม ถูกตัวตาย และ กัดกินตาย กำจัดแมลงปากดูดทุกชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ เพลี้ยจักจั่น หนอนชอนใบส้ม ฯลฯ

พืชที่ใช้ : พริก , ส้ม , ข้าว , มะม่วง , มันสำปะหลัง , กล้วยไม้ ฯลฯ

อัตราการใช้ : 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 100 กรัม