อีวันเม็ก

Description

ชื่อการค้า : อีวันเม็ก

ชื่อสามัญ : อะซีทามิพริด 3% + อะบาเม็กติน 1 %

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดหนอนเจาะ หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ หนอนม้วนใบ หนอนกอ ฯลฯ

สูตรยาเย็น

วิธีใช้ : ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาด

อัตราการใช้ : 20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี.