เฟก้า

Description

ชื่อการค้า : เฟก้า

ดูดซึม+น็อค

สไปนีโทแรม + คลอแรนทรานิโพรล + ฟิโพรนิล

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัด หนอนม้วนใบ หนอนกอ หนอนชอนใบ หนอนเจาะ

สามารถฉีดพ่นระยะข้าวออกได้

อัตราการใช้ : 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12 *1,000 ซีซี.