แพลนเน็ตบลู (สูตรต้นหอม)

Description

แพลนเน็ตบลู (สูตรต้นหอม)

ประโยชน์ : เร่งการเจริญเติบโตทางใบ และลำต้น เพิ่มความเขียว ใบหนา

หลอดเขียว น้ำหนักดี

วิธีใช้ : ใช้ได้ทุกระยะของการเพาะปลูก

อัตราการใช้ : 20 – 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี.