แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน

Description

ชื่อการค้า : แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน

ชื่อสามัญ : แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน 2.5% EC

สูตร EC

ออกฤทธิ์เฉียบพลัน ถูกตัวตาย + กินตาย

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัด เพลี้ยไฟ แมลงหล่า แมลงสิงห์ เพลี้ยจักจั่น หนอนม้วนใบ หนอนใยผัก ฯลฯ

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี.