แล็คเกอร์ (สูตรลูบข้าวดีด)

Description

แล็คเกอร์ (สูตรลูบข้าวดีด)

สูตรข้นเหนียว ไม่หยดโดนข้าวจริง

ประโยชน์ : ช่วยเกาะยึดสารกำจัดข้าวดีดไม่ให้สัมผัสโดนข้าวจริง

วิธีใช้ : ใช้ผสมยารูดข้าวดีด

อัตราการใช้ : ดูตามความเหมาะสม

ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี. / 12*1000 ซีซี.