แล็พซ์วัน

Description

ชื่อการค้า : แล็พซ์วัน

ประโยชน์ :

  • ข้าว ป้องกันกำจัดเชื้อราต่างๆ เช่น โรคใบจุด โรคเมล็ดด่าง ใบขีดสีน้ำตาล ราน้ำค้าง โรคใบจุด โรคเมล็ดด่าง ใบขีดสีน้ำตาล ราน้ำค้าง ราน้ำหมาก ราหลุม เน่าคอรวง ฯลฯ
  • ผัก ป้องกันกำจัดเชื้อราต่างๆ

วิธีใช้ : สามารถฉีดผสมยาฆ่าแมลงได้

อัตราการใช้ : ใช้อัตรา 10 -15 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 40*100 ซีซี. / 20*250 ซีซี. / 12*500 ซีซี.

ทะเบียนเลขที่ รส. 2112939 / 2565