ไกลโฟเซต 48%

Description

ชื่อการค้า : ไกลโฟเซต 

ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% SL

สูตร IPA และ ทนฝน

ดูดซึมไว ตายทนนาน

อัตราการใช้ : 200-300 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 6*4 ลิตร / 1*200 ลิตร

กำจัด หญ้าปากควาย ฉีดคู่กับ ฟอฟวัน