อีเอฟ อีซี

Description

ชื่อการค้า : อีเอฟ อีซี

ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล

ชนิดดูดซึม เมล็ดใส ใบสวย

ประโยชน์ : ป้องกันกำจัดโรคเมล็ดด่าง โรคดอกกระถิน ใบจุดสีน้ำตาล โรคกาบใบแห้ง

อัตราการใช้ : 15-20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 500 ซีซี. / 1,000 ซีซี.