ไตรโคลเพอร์

Description

ชื่อการค้า : ไตรโคลเพอร์
ชื่อสามัญ : ไตรโคลเพอร์บิวทอกซี่เอทิลเอสเทอร์ 66.8% EC

ประโยชน์ : กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น กก โสน หนวดปลาดุก ผักปอด เถาเครือ ตีนตุ๊กแก ฯลฯ

อัตราการใช้ : 250 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

พืชที่แนะนำ : ข้าว อ้อย ฯลฯ

ขนาดบรรจุ : 20*250 ซีซี

ฉีดผสม ทรีเดส ทุกครั้ง จะช่วยทำให้พืชเขียวและไม่ชะงักการเจริญเติบโต