ไพริดาเบน

Description

ชื่อการค้า : ไพริดาเบน

ชื่อสามัญ : ไพริดาเบน

ประโยชน์ : ป้องกันกำจัดไร เพลี้ยไฟ ใน มะนาว พริก ส้ม ผัก ทุเรียน ข้าว มันสำปะหลัง กุหลาบ ฯลฯ

วิธีใช้ : ฉีดพ่นตามระยะ

อัตราการใช้ : 15-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 35*100 g / 100*100 g / 40*500 g / 12*1000 g