ไฮเดร็กซ์

Description

ชื่อการค้า : ไฮเดร็กซ์

ทำลายจมูกข้าวดีด ลดการเกิดซ้ำ

ประโยชน์ : ย่อยสลายฟาง ตอซัง และเมล็ดข้าวดีด ทำให้ดินร่วนซุย ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
อัตราการใช้ : ไฮเดร็กซ์ 1 ลิตร + ยูเรีย 1 กิโลกรัม / พื้นที่ 1 ไร่

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร / 4 ลิตร / 10 ลิตร / 20 ลิตร