2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม

Description

ชื่อการค้า : 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม

ประโยชน์ : ใช้กำจัดวัชพืชประเภท ใบกว้าง และกก
วิธีใช้ : ใช้หลังวัชพืชงอก
อัตราการใช้ : 20 – 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 1,000 ซีซี.